Som

 

 

 

 

 

Sense of Coherence

 

 

Begribe - håndtere - meningsfuld

 

Vi vokser som mennesker, når vi oplever en følelse af sammenhæng - sense of coherence*. Derfor er det vigtigt at skabe læreprocesser, der giver en oplevelse af sammenhæng og vækst gennem læring. Eller sagt med andre ord: læring hvor vi har fokus på det, der virker (det sunde) i stedet for på det, der ikke fungerer (det syge). Salutogenese er denne proces - det der skaber det sunde.

 

saluto.dk er

 

 

 

*Begreberne salutogenese og Sense of Coherence er fra Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi 

 

 

Vi tilbyder kurser og konsulentydelser med udgangspunkt i en systemisk, anerkendende og narrativ tilgang

 

 

 

 

 

 

Nyheder

 

saluto.dk
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 

Headlines »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 

Headlines »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 

Headlines »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

 

 

 

Salutogenese

- det der skaber det sunde

saluto.dk