Som  

 

 

Om os

 

 

Begribe + håndtere = kompetence der skaber mening

 

saluto.dk er Horisont-amba's afdeling for kurser, konferencer og konsulentbistand til især offentlige virksomheder. Vi har mere end 25 års erfaring for

 

saluto.dk har en vision om at inspirere mennesker og organisationer til at udvikle kompetencer der skaber mening. Vores mission er at "skræddersy" og facilitere processer, der styrker menneskers kompetenceudvikling. Hvadenten det handler om lederudvikling, teamsamarbejde eller direkte arbejde med borgere. For os handler det om at hjælpe jer med at udvikle en sund arbejdsplads for alle.

 

saluto.dk tilbyder kurser og konsulentydelser med udgangspunkt i en systemisk, anerkendende og narrativ tilgang. Målet for vores arbejde er at skabe sammenhæng mellem viden og kunnen for at skabe en læring og implementering, der er meningsfuld for den enkelte deltager og for organisationen som helhed.

 

saluto.dk er netværksorganiseret, således at vi kan trække på de bedste konsulenter, facilitatorer og oplægsholdere til at skabe mening for jer i den specifikke opgave.

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har løst opgaver for bl.a.

 

Albertslund Kommune

Brøndby Kommune

Glostrup Kommune

Guldborgsund Kommunne

Hjørring Kommune

Ishøj Kommune

Næstved Kommune

Slagelse Kommune (Skælskør)

Vordingborg Kommune

 

Landsforeningen af Kvindekrisecentre

KKC i Ringsted

KKC i København

 

Tidligere afholdte kurser, temadage og konferencer:

 

 

Andre opgaver

Rådgiver ved udvikling af aktiviteter (personalemæs-sige og organisatoriske) i Bo og Naboskab Vordingborg ved overgangen til Ny Vordingborg Kommune.


Rådgiver ved kulturplanlægning og kulturkortlægning aktiviteter i Hillerød, Farum, Værløse og Herlev Kommune.

Organisering af "Best Practice" Messe for Projekt: Kulturel identitet, kulturel kortlægning og planlægning i Øresundsregionen.


Udarbejdelse af oplæg om Projekt: Kulturel identitet, kulturel kortlægning og planlægning i Øresunds-

regionen. 

Praktisk arrangør af konference: "Recovery"  Projekt Recovery orientering


Brøndby Kommune, Daginstitutionssektor: "Konference om læreplaner"

Konsulentbistand vedr. udviklingsforløb i børnesektoren, Brøndby Kommune

Konsulentbistand for
Ingeniørforeningen i Danmark, København i tilknytning til EU's rammeprogram for forskning samt arbejdsrelaterede projekter for f.eks. seniorer.

Coaching for
Projekt: "WAY OUT", Det Europæiske Hus, Frederiksberg i forbindelse med opstart og udførelse af et 3-årigt projekt for unge med misbrug- og psykiske problemer.

 

Konsulentbistand for Den grå Zone, Løgstør i forbindelse med projektbeskrivelse (aktivitetscenter).

Konsulentbistand og afholdelse af kurser i forbindelse med omlægning af økologisk drift i Brøndby kommunes daginstitutioner 1998 - 2000.

 

Evalueringer

Evaluering ledelse i dagtilbud for Brøndby Kommune

 

Evaluering af Børnecentret Lindelund 2003 (fusion af tre institutioner)

Evaluering af projekt "Rådgivning og undervisning af pårørende til sindslidende 1998 - 2002 for for Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI/Satsmidlerne

Evaluering af udviklings-projektet "Børnehus til familiehus" i perioden 1999-2002

 

Evaluering af projekt om børns indre billeddannelse.

for Pædagogisk Sprogcenter i Brøndby

 

 

 

at inspirere mennesker og organisationer til at udvikle kompetencer, der skaber mening

saluto.dk